Upgrade installatie

 

Vernieuwingen als gevolg van Microsoft versies


Binnen de ICT komen er regelmatig nieuwere versies voor de Microsoft server en cliënts uit.

Om hiermee om te kunnen gaan,dient hiervoor de laatste versie van Nedap AEOS te worden geïmplementeerd.


Toevoegen van nieuwe functionaliteiten


Nedap AEOS ontwikkelt steeds nieuwe functionaliteiten,als gevolg van de wensen uit de markt. Wanneer er een behoefte ontstaat voor zo’n nieuw ontwikkelde functionaliteit zal de installatie een upgrade moeten ondergaan.


Voor het kunnen aanvragen van een upgrade-procedure zal er een upgrade assurance met een partner van Nedap afgestemd moeten zijn.

De methode van upgraden wordt ten alle tijden volgens een OTAP-proces uitgevoerd, aangezien dit de enige methode is om probleemloos een goede upgrade te laten verlopen. Het upgraden gaat in nauwe samenwerking met de ICT-afdeling van de opdrachtgever.