Software onderhoud centraal

 

Controle functioneren software


Bij het controleren op centraal niveau van de server wordt gekeken of verbindingen in het netwerk goed functioneren en of controllers elkaar nog goed kunnen benaderen. Bij aanpassingen in installaties door ICT komt het nogal eens voor dat controllers niet meer van hun juiste informatie worden voorzien en uitgelezen. Hierdoor doen zich er dan vreemde situaties in het beheer voor. De status van de database lokaal of database cluster wordt gecontroleerd