Service

 

Serviceverlening volgens SLA


Serviceverlening kan volgens een afgestemd SLA worden uitgevoerd


Opdrachtgever is getraind om zelf de eerste problemen(vaak zijn dit gebruikersfouten op het gebied van autorisaties) te ondervangen


Ondersteuning in de 2e lijn wordt door ons ingevuld bij voorkeur telefonisch en met een verbinding via internet en anders op locatie.