Integriteit


Waar staat integriteit voor ?


Onomkoopbaarheid, betrouwbaarheid, loyaliteit, in oprechtheid de ander zijn/haar belangen te behartigen of te borgen. Is wezenlijk van belang voor een goede werkrelatie en de basis voor  een goede vertrouwensband. Er is geen sprake van discriminatie, misbruik, intrige en/of intimidatie, misleiding, manipulatie en/of chantage en laat de eigen belangen niet heersen.


Integriteit bij ons bedrijf


Bij Rograma heeft zwijgplicht de hoogste prioriteit. Dit houdt in dat wij uw persoonlijke en zakelijke belangen beschermen. Wat bij ons onder ogen en ter oren komt blijft tussen de opdrachtgever en ons. Professioneel staan wij onder zwijgplicht en daar houden wij ons aan.


Alle taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden worden onderling besproken en in een overeenkomst vastgelegd en ondertekend door beide partijen. Er zal gewerkt worden op basis van de ethische normen en waarden, waarbij de integriteit en verantwoordelijkheid in acht wordt genomen.